ബൈബിളിലെ മദ്ധ്യവാക്യം സങ്കീര്‍ത്തനം 118:8 ?: അബ്രഹാം കൊണ്ടാഴി

Voice Of Desert 10 years ago comments
ബൈബിളിലെ മദ്ധ്യവാക്യം സങ്കീര്‍ത്തനം 118:8 ?:  അബ്രഹാം കൊണ്ടാഴി

നാം പൊതുവെ കേട്ടും വിശ്വസിച്ചുമിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിയാറു പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലെ മധ്യവാക്യം സങ്കീര്‍ത്തനം 118:8 ആണെന്നാണ്. അത് ശരിയാണോ?

വാക്യങ്ങളുടെ  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളില്‍ നാം കാലങ്ങളായി വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന ചില വസ്തുതകള്‍ ക്യത്യമല്ല. നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള, ബൈബിള്‍ സൊസൈറ്റി പുറത്തിറക്കിയ മലയാളം ബൈബിളില്‍ 66 പുസ്തകങ്ങളിലും കൂടി  31,080 വാക്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

പഴയനിയമത്തിലെ 39 പുസ്തകങ്ങളില്‍ 23,130 വാക്യങ്ങളും പുതിയനിയമത്തിലെ 27 പുസ്തകങ്ങളില്‍ 7,950 വാക്യങ്ങളും ഉണ്ട്.

ആകെ വാക്യങ്ങള്‍ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയായതുകൊണ്ട്‌ ഒരു വാക്യം മാത്രം മദ്ധ്യവാക്യമാകാന്‍ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 31,080 തിന്റെ മധ്യവാക്യങ്ങള്‍ 15,540, 15,541 വാക്യങ്ങളാണ്. (15,540 നു മുന്പ് 15,539 വാക്യങ്ങള്‍;  15,541 നു ശേഷം 15,539 വാക്യങ്ങള്‍)

അങ്ങനെയാകുമ്പോള്‍ സങ്കീര്‍ത്തനം 102:27,28 വാക്യങ്ങളാണ് മലയാളം ബൈബിളിലെ മധ്യവാക്യങ്ങള്‍. നീയോ അനന്യനാകുന്നു; നിന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കയുമില്ല.; നിന്‍റെ ദാസന്മാരുടെ മക്കൾ നിർഭയം വസിക്കും; അവരുടെ സന്തതി നിന്‍റെ സന്നിധിയിൽ നിലനില്ക്കും.

മലയാളം ബൈബിളിലെ ചില സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍

ആകെ പുസ്തകങ്ങള്‍ : 66

പഴയനിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ : 39

പുതിയനിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍ : 27

ആകെ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ : 1189

പഴയനിയമത്തിലെ ആകെ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ : 929

പുതിയനിയമത്തിലെ ആകെ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ : 260

ആകെ വാക്യങ്ങള്‍ : 31,080

മദ്ധ്യവാക്യങ്ങള്‍ : സങ്കീര്‍ത്തനം 102:27,28

പഴയനിയമത്തിലെ ആകെ വാക്യങ്ങള്‍ : 23,130

പഴയനിയമത്തിലെ മദ്ധ്യവാക്യം : 2 ദിനവ്യത്താന്തം 18:28,29

പുതിയനിയമത്തിലെ ആകെ വാക്യങ്ങള്‍ : 7,950

പുതിയനിയമത്തിലെ മദ്ധ്യവാക്യം : അപ്പൊ. 7:4,5

സങ്കീര്‍ത്തനത്തിലെ ആകെ വാക്യങ്ങള്‍ : 2,460

സങ്കീര്‍ത്തനത്തിന്റെ മദ്ധ്യവാക്യം : സങ്കീര്‍ത്തനം 78:57,58

ബൈബിളിലെ മദ്ധ്യ പുസ്തകങ്ങള്‍ : മിഖ, നഹും

ബൈബിളിലെ മദ്ധ്യ അധ്യായം : സങ്കീര്‍ത്തനം 117

മലയാളം ബൈബിളും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളും (കിംഗ് ജെയിംസ്‌ വേര്‍ഷന്‍; 1769 എഡിഷന്‍) തമ്മില്‍ വാക്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.

കിംഗ് ജെയിംസ്‌ വേര്‍ഷനില്‍ ആകെ 31,102 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. (മലയാളത്തിനെക്കാള്‍ 22 വാക്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍; പഴയ നിയമത്തില്‍ 15 വാക്യങ്ങളും പുതിയനിയമത്തില്‍ 7 വാക്യങ്ങളും കൂടുതല്‍.)

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സങ്കീര്‍ത്തനം 103: 1,2 വാക്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ മദ്ധ്യവാക്യം. (ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലും കൂടി 28 വാക്കുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗം bless His holy name എന്നാണ്)

ബൈബിള്‍ നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ളപ്പോള്‍ തന്നെ വസ്തുതകളെ പരിശോധിക്കാതെ കേട്ടുകേള്‍വി അനുകരിക്കുന്നതിനറെ അബദ്ധമാണിത്. “ഭയപ്പെടേണ്ട” എന്ന് 365 പ്രാവശ്യം ബൈബിളില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ഇതേ കാരണത്താല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ചില സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ കേള്‍വിക്കാരുടെ കാതുകള്‍ക്ക് ഇമ്പകരമാകും എന്നതിലുപരി വാസ്തവമാകണമെന്നില്ല. ഇനി നമ്മുടെ കണക്കുകള്‍ തെറ്റിയാലും തിരുവചനത്തിലെ സത്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുകയുമില്ല.

 

 

 

 


Voice of Desert — Editor

POST WRITTEN BY
Voice of Desert
Editor

9,832

PEOPLE VIEWED THIS ARTICLEനിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ (YOUR COMMENTS)

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ Voice of Desert -ന്റെ അഭിപ്രായമാവണമെന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എഴുതുക. അവഹേളനപരവും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ളീല പദപ്രയോഗങ്ങളും ദയവായി ഒഴിവാക്കുക.
Editor's Disclaimer

The opinions, beliefs and viewpoints expressed by the various authors and forum participants on this web site do not necessarily reflect the opinions, beliefs and viewpoints of Voice of Desert or official policies of the Voice of Desert.

view full disclaimers

Copyright Disclaimer view full disclaimers

  1. The author of each article published on this web site owns his or her own words.
  2. The articles on this web site may be freely redistributed in other media and non-commercial publications as long as the conditions are met. view details
  3. The articles on this web site may be included in a commercial publication or other media only if prior consent for republication is received from the author. The author may request compensation for republication for commercial uses.
Voice Of Desert, Copyright 2024. All Rights Reserved. 516539 Website Designed and Developed by: CreaveLabs